Menu Ngô Diệc Phàm - Hello Actor Wu

Truyền Kỳ Kế Tiếp - The Next Top Bang (Ngô Diệc Phàm cắt) (1 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 08/01/2019 07:44

Show truyền hình thực tế sống còn do đài Đông Phương sản xuất, mua bản quyền từ Hàn Quốc.
Ngô Diệc Phàm là người sáng lập truyền kỳ chính của đội nữ
Phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21/10/2018

Truyền Kỳ Kế Tiếp - The Next Top Bang Tập 1 (Ngô Diệc Phàm cắt)

Show truyền hình thực tế sống còn do đài Đông Phương sản xuất, mua bản quyền từ Hàn Quốc. Ngô Diệc Phàm là người sáng lập truyền kỳ chính của đội nữ Phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21/10/2018